Facultat de Ciències. Informe Tutor TFG Bioquímica (setembre 2018)