Facultat de Ciències. Informe Tutor TFG Física (setembre 2018)