Facultat de Ciències. Informe Tutor TFG Química (setembre 2018)