Prop de cinquanta anys de la creació de la Facultat de Ciències, depenent en un principi de la Universitat Autònoma de Barcelona, i cinc segles dels primers estudis universitaris a les Illes formen el nostre llegat. Amb la fundació de la Universitat de Palma de Mallorca l’any 1978, que passà a ser la Universitat de les Illes Balears el 1985, s’inicia el procés definitiu que arriba fins avui en que el centre és una realitat brillant, contundent, que desafia pronòstics adversos i continua amb el coratge necessari per créixer i no estancar-se.

En el moment actual, organitza els ensenyaments, els recursos i els processos conduents a l'obtenció dels títols de grau de Biologia, Bioquímica, Física i Química, alhora que promou activitats culturals i d’extensió universitària.

Es localitza als edificis del campus que porten el nom de dos grans pioners i reconeguts científics de les Illes Balears, com són Mateu Orfila i Rotger (1787-1853) i Guillem Colom Casasnovas (1900-1993), i en formen part un milenar de persones, entre professorat, alumnat, i personal d'administració i serveis.

  • 1Centre
  • 4 Graus
  • 277 Docents
  • 45 PAS
  • 915 Estudiants
  •