Benvinguda del Degà

welcome

Benvinguts a la Facultat de Ciències de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El nostre centre agrupa les titulacions de grau de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

La facultat vol ser un espai de convergència de la docència universitària amb la investigació i la transferència del coneixement d'excel·lència, on el professorat, de manera inclusiva i equitativa, formi el nostre alumnat en les competències i habilitats necessàries per desenvolupar, amb tarannà crític i innovador, la seva activitat professional o investigadora futura. Si bé la UIB se situa en la franja 701-800 millors universitats del món (22-30 d'España) segons el Rànquing Acadèmic d'Universitats del Món 2022 que fa la Shanghai Ranking Consultancy i en la posició 568 (15 dins Espanya) segons el Best Global Universities 2022 rànquing publicat per U.S. News i impulsat per Clarivate, dos dels rànquings més coneguts, destaca en varies disciplines relacionades amb les ciències.

L'educació de qualitat és la base per millorar la nostra vida i el nostre desenvolupament sostenible (Sustainable Development Goals, Nacions Unides).  A la facultat treballam, cada un des del nostre vessant, tota una comunitat de persones al servei d'una formació integral i de qualitat. Som una facultat en què el nombre d’estudiants per aula no és gran, cosa que facilita que el contacte amb el professorat sigui directe, proper i àgil, i fa possible que la transferència entre la recerca dels docents i la realitat de l’aula sigui constant. A més, estam compromesos a assegurar una formació encaminada a promoure el desenvolupament humà sostenible, respectusa amb els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i la valoració de la diversitat. I compromesos a adequar les nostres instal·lacions perquè tinguin en compte les necessitats de les persones, oferint entorns d'aprenentatge segurs, inclusius i eficaços per a tothom. Tampoc no ens oblidam del personal d’administració i serveis, que amb el seu treball ens aiden a assolir els nostres objectius educatius.

Paral·lelament a la formació reglada volem potenciar l'oferta educativa i de difusió científica, més enllà de la comunitat universitària, per a la societat en conjunt.

Un dels elements clau a la nostra facultat ha de ser la participació. Bé a través de la Junta de Facultat, bé mitjançant la Comissió de Direcció, volem escoltar-vos, que ens enriquiu amb la multiplicitat de visions i opinions, per millorar, per ampliar horitzons, per aprendre els uns dels altres. La Facultat de Ciències ha de constituir un focus de diàleg científic, de formació científica, de proposta d’alternatives, de servei a la societat..., per ser referent científic d'igualtat, justícia i progrés social.

Rebeu una salutació ben cordial,

Dr. Ribot Riutort, Joan
Degà de la Facultat
+34 971 17 3333
deganat.ciencies@uib.cat