Pràctiques Externes de Grau

Les Pràctiques Externes (PEX) són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants de la universitat i supervisada per la propia universitat. L'objectiu és permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica i afavorir l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitin la seva ocupabilitat.