Facultat de Ciències. Avaluació memòria membre comissió TFG Física

Informe avaluació memòria. Membre comissió TFG Física

Data

Usau el tabulador per passar d'un camp al següent i el punt com a separador decimal.

1. Professor/a

La clau s'ha donat per correu electrònic, és personal i es considera suficientment segura per reconèixer la validesa de l'informe enviat.

2. Alumne/a

3. Qualificació de la memòria escrita

Valorau de 0 a 10. B1, B2 i B3 s'han de valorar necessàriament. D1, D2 i D3 només s'han de valorar si s'han treballat de manera important en el treball de fi de grau. Si escau, afegiu altres competències. En tot cas, s'han de valorar almenys 3 competències del grau. Podeu posar altres competències dins D4 a D7 per valorar-les.


Qualificació = 0.00


Atenció. Missatge important

Escriu el text de la imatge de baix al camp i pitja el botó Envia. Quan el servidor hagi rebut el formulari correctament sortirà una pàgina amb el missatge  Formulari processat .

Si no surt la pàgina amb el missatge 'Formulari processat', el navegador no ha lliurat l'informe en el servidor. Tornau obrir la pàgina del formulari per enviar-lo un altre pic. Si els camps surten en blanc, normalment en escriure el primer caràcter de cada camp, el navegador presentarà el que s'havia escrit abans.

Anar daltFacultat de Ciències. UIB. Formulari TFG v.GFIS-t-1.0 | AAC (2017)