Facultat de Ciències. Informe Tutor TFG Biologia (febrer 2019)

Informe del tutor TFG Biologia

Data

Usau el tabulador per passar d'un camp al següent i el punt com a separador decimal.

1. Tutor/a

La clau s'ha donat per correu electrònic, és personal i es considera suficientment segura per reconèixer la validesa de l'informe enviat.

2. Alumne/a

 

3. Memòria escrita

L'avaluació s'ha de fer després de que el tutor/la tutora verifiquí que el pdf presentat compleix el format de la normativa.Facultat de Ciències. UIB. Formulari TFG v.GBIO-t-1.0 | AAC (2017)