Facultat de Ciències. Informe Avaluació exposició i defensa TFG GBIO

Informe Avaluació exposició i defensa TFG

Data

Usau el tabulador per passar d'un camp al següent i el punt com a separador decimal.

1. Professor/a

La clau s'ha donat per correu electrònic, és personal i es considera suficientment segura per reconèixer la validesa de l'informe enviat.

2. Alumne/a

3. Qualificació de l'exposició i defensa del TFG

Valorau de 0 a 10 cada element d'evaluació següent.


Qualificació = 0.00


Atenció. Missatge important

Escriu el text de la imatge de baix al camp i pitja el botó Envia. Quan el servidor hagi rebut el formulari correctament sortirà una pàgina amb el missatge  Formulari processat .

Si no surt la pàgina amb el missatge 'Formulari processat', el navegador no ha lliurat l'informe en el servidor. Tornau obrir la pàgina del formulari per enviar-lo un altre pic. Si els camps surten en blanc, normalment en escriure el primer caràcter de cada camp, el navegador presentarà el que s'havia escrit abans.

Anar daltFacultat de Ciències. UIB. Formulari TFG v.GQUI-t-1.0 | AAC (2017)