Pressupost de pràctiques. Fungible

Pressupost de pràctiques per a fungible

Termini: 12 de juliol a les 23.55 h.

Es fixarà un altre termini a setembre, però les propostes enviades ara ja es tractaran.

Es pot enviar més d'una petició per assignatura si és necessari pel nombre de camps o un altre motiu.


El detall amb que es pugui fixar el fungible ajudarà a identificar la possibilitat de fer compres conjuntes.


(1) Si s'ha de demanar material fungible específic d'una assignatura i ja se sap que altre material fungible s'usa també en altres assignatures, enviau un formulari per demanar el material específic i un formulari indicant les assignatures per demanar el material compartit.


Data

1. Assignatura/es


Indicau una assignatura o, si ja se sap, les assignatures que usen el mateix fungible. Vegeu nota (1) a la capçalera.

2. Responsable de les pràctiques

3. Fungible

En tenir el formulari emplenat, pitja el botó [Envia].Quan el formulari s'hagi enviat correctament sortirà el missatge  formulari processat . Si no et surt aquest missatge, envia'l, per favor, un altre pic.