Pressupost de pràctiques. Inventariable

Pressupost de pràctiques per a Inventariable

Termini: 12 de gener a les 23.55 h.

Es pot enviar més d'una petició per assignatura si és necessari pel nombre de camps o un altre motiu.


Data

1. Assignatura/es


Indicau una assignatura o les assignatures que compartiran l'inventariable

2. Responsable de les pràctiques

3. Inventariable

En tenir el formulari emplenat, pitja el botó [Envia].Quan el formulari s'hagi enviat correctament sortirà el missatge  formulari processat . Si no et surt aquest missatge, envia'l, per favor, un altre pic.