Comissió de Direcció de la Facultat de Ciències

La comissió de direcció del centre és l'òrgan d'enllaç entre el degà i la junta de facultat en els períodes que transcorren entre cada sessió de la junta. Igualment, és l’òrgan d’assessorament del degà (FOU núm. 331, de 24 de maig de 2010).

President

J Ribot

Dr. Ribot Riutort, Joan
Degà
Convenis de cooperació educativa amb les entitats col·laboradores
+34 971 17 3333
deganat.ciencies@uib.cat

Vocals

MAJimenez

Dra. Jiménez Cortés, María Antonia
Vicedegana i delegada del degà
Internacionalització i polítiques d'igualtat

DQuiñonero

Dr. Quiñonero Santiago, David
Vicedegà
Pràctiques i seguretat als laboratoris

DMoranta

Dr. Moranta Mesquida, David
Vicedegà
Innovació docent, projecció social i cooperació al Desenvolupament

AValle

Dr. Valle Gómez, Adamo
Vicedegà
Espais i infraestructures

foto DGarcies

Sr. Garcies Gomila, Domènec
Administrador de centre
+34 971 17 3444
Serveis administratius

Secretària

J Ribot

Dra. Gomila Ribas, Margarita
Secretària
Qualitat i transparència
secretaria.ciencies@uib.cat

Antics membres

Dra. Rodríguez Delgado, Montserrat
Vicedegana i cap d'estudis de Química (2020-2021)