Calendari acadèmic del centre

Calendari acadèmic per a l'any acadèmic 2022-23 aprovat a la reunió extraordinària de la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears de dia 5 de maig de 2022 a proposta del centre per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

Consulta els horaris i les aules dels títols de grau per a l'any acadèmic 2022-23:

Localització de les aules i laboratoris als edificis de la Facultat.