Calendari acadèmic del centre

Calendari acadèmic per a l'any acadèmic 2021-22 aprovat a la reunió de la Comissió Acadèmica de la Universitat de les Illes Balears de dia 9 de juny de 2021 a proposta del centre per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau de Biologia, Bioquímica, Física i Química.

Consulta els horaris i les aules dels títols de grau per a l'any acadèmic 2021-22: