Administració i Serveis de la Facultat

services

Serveis administratius dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas

Serveis administratius

Atenció i gestió de l'alumnat: L'atenció presencial és amb cita prèvia, pensau a sol·licitar-la i recordeu que continuam, de manera preferent, l'atenció per correu electrònic a: alumnes.ciencies@uib.es

Atenció al professorat i al personal d'administració i serveis, de manera preferent, per correu electrònic:
Suport institucional a: suport.ciencies@uib.es
Gestió econòmica a: comptabilitat.ciencies@uib.es
Reserva d'aules i altres espais a través UIBdigital
Tràmits administratius estudis de grau (Catàleg de procediments)

Servei de Biblioteca i Documentació

Servei central
Biblioteca de l'edifici Mateu Orfila i Rotger
Edifici Mateu Orfila i Rotger (planta baixa) 
Cra. de Valldemossa, km 7.5
ES-07122 Palma (Illes Balears), Espanya
Atenció a l'usuari: e-correu de la biblioteca

Altres serveis

Aules d'informàtica

La Facultat de Ciències posa a disposició de l'alumnat i el professorat aules d'ordinadors gestionades pel personal del Servici d'infraestructures àrea de tecnologies de la informació i la comunicació de la UIB.

Aquestes aules permeten dur a terme la docència reglada i també permeten a l'alumnat poder fer els treballs que se'ls encomanen. Les aules d'informàtica tenen assignats alumnes col·laboradors de tecnologia que en garanteixen el funcionament correcte. Des del curs 2015-16, totes les aules informàtiques funcionen amb escriptoris virtuals accessibles amb les credencials personals de professors i estudiants. La tecnologia d'escriptoris virtuals ofereix als usuaris escriptoris i programes informàtics emmagatzemats remotament en un servidor central en lloc d'estar al disc dur de l'ordinador PC de laula.

Amb l'inici del curs 2016-2017 es va obrir l'accés als escriptoris virtuals a portàtils i dispositius connectats a la wi-fi corporativa. Els edificis de la Facultat de Ciències tenen una xarxa wi-fi i connexió a Internet amb les credencials personals de professors i estudiants. Els usuaris poden accedir a aquests escriptoris també des d'ordinadors personals portàtils o dispositius mòbils. El centre disposa de 10 ordinadors PC portàtils a disposició dels seus docents i estudiants que permeten, segons les necessitats, habilitar qualsevol aula com a aula d'informàtica. Actualment, els usuaris hi poden accedir també des de casa o des de qualsevol altra part del món.

Servei de menjadors i cafeteries

Què menjam avui?

La cafeteria de l'edifici Mateu Orfila i Rotger, oberta durant el període lectiu de 8 a 20.30 hores, ofereix un servei complet de cafeteria amb begudes i menjar (entrepans, coques, plats a la planxa) i restaurant de cuina mallorquina amb menú del dia, servit a taula (dos plats, postres i beguda o en la versió reduïda, que consisteix en un plat, postres i beguda).

+34 971 17 2918