Des de l'inici estam a prop teu!

wellcome

En aquest espai web pots trobar informació i consultar totes activitats de la Facultat de Ciències encaminades a acompanyar-te a l'inici dels teus estudis de grau l'any acadèmic 2023-24.

Benvinguda a la Facultat de Ciències i a la universitat

Benvolguts estudiants,

En nom propi, en el de la comissió de direcció de la Facultat de Ciències i en el de la comunitat universitària, vull donar-vos la més cordial benvinguda a la nostra, a la teva, facultat i agrair-vos que ens hagueu triat per dur a terme la vostra formació universitària. El nostre objectiu és oferir-vos una formació integral i de qualitat que vos permeti afrontar els reptes presents i futurs amb garanties d’èxit, i a desenvolupar tot el vostre potencial com a persona.

Per començar amb bon peu hem organitzat les jornades d’acollida amb l'objectiu primordial donar-vos la benvinguda, especialment a tots els grups de primer curs, i informar-vos, com a nouvinguts, sobre l’estructura i el funcionament dels vostres estudis.

Vos desitjam un molt bon curs, i no dubteu que serem al vostre costat per a tot el que necessiteu.

Rebeu una abraçada.

El degà

 

Jornades d'acollida any acadèmic 2023-2024

Grau de Biologia

Dilluns 11 de setembre de 2023

logo GBIO
Grau de Biologia
Aula MOA16 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger
09:00h Presentació dels estudis a càrrec del Dr. David Moranta Mesquida
09:45h Presentació d'Auladigital
10:20h Presentació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
10:40h Visita a les instal·lacions de la Facultat de Ciències i descans
11:10h Presentació de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu
12:10h Lliçó inaugural "El plàstic des del punt de vista d'un biòleg, què voleu saber?” a càrrec de la Dr. Joseph Alexander Christie de Oleza (1 hora)
 
Aula GMA17 de l'edifici Guillem Colom Casasnovas
15:00h Presentació dels estudis a càrrec del Dr. David Moranta Mesquida
15:45h Presentació d'Auladigital
16:20h Presentació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
16:40h Visita a les instal·lacions de la Facultat de Ciències
17:10h Presentació de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu
18:10h Lliçó inaugural "El plàstic des del punt de vista d'un biòleg, què voleu saber?” a càrrec de la Dr. Joseph Alexander Christie de Oleza (1 hora)

 

Grau de Bioquímica

Dilluns 11 de setembre de 2023

logo GBIQ
Grau de Bioquímica
Aula GMA17 de l'edifici Guillem Colom Casasnovas
09:00h Presentació dels estudis a càrrec del Dr. Adamo Valle Gómez
09:30h Presentació d'Auladigital
10:00h Presentació de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu
10:50h Presentació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
11:00h Descans i visita a les instal·lacions de la Facultat de Ciències per torns (Gimcana de Bioquímica)
12:00h Lliçó inaugural "La Bioquímica i Biologia Molecular en la lluita contra el Càncer" a càrrec de la Dra. M. Pilar Roca Salom (1 hora)

 

Grau de Física

Divendres 8 de setembre de 2023

logo GFIS
Grau de Física
Aula MOA10 de l'edifici Mateu Orfila i Rotger
09:00h Presentació dels estudis a càrrec de la Dra. M. Antonia Jiménez Cortés
09:40h Presentació de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu
10:30h Presentació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
10:40h Descans i visita a les instal·lacions de la Facultat de Ciències per torns
12:00h Presentació d'Auladigital
12:30h Lliçó inaugural "La radioactivitat que ens envolta" a càrrec del Dr. Antonio Borrás López (1 hora)

 

 

Grau de Química

Divendres 8 de setembre de 2023

logo GQUI
Grau de Química

Aula MOA10bis de l'edifici Mateu Orfila i Rotger

09:00h Presentació dels estudis a càrrec del Dr. David Quiñonero Santiago
09:30h Presentació d'Auladigital
10:00h Presentació de l'Oficina d'Universitat Saludable i Sostenible
10:15h Presentació de l'Àrea de Biblioteca, Documentació i Arxiu
10:50h Descans i visita a les instal·lacions de la Facultat de Ciències

Dilluns 11 de setembre de 2023

 

Sala d'Actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos

12:10h Lliçó inaugural "Química i sostenibilitat: binomi clau per al futur que volem" a càrrec de la Dra. Cristina González Alonso, Directora d’Innovació, Estratègia i Advocacy de la Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola (1 hora)

 

 

Matrícula any acadèmic 2023-24

Recomanacions del centre per a la matrícula

Les assignatures dels estudis de grau tenen un grup matriculable (o grup gran). En aquesta agrupació es desenvolupen les classes teòriques i les activitats d'avaluació. També tenen un o diversos grups mitjans, que heu de triar un cop matriculats del grup gran. En aquestes agrupacions es desenvolupen els seminaris, tallers de problemes, classes de laboratori i sortides de camp.

Per evitar coincidències horàries, abans de formalitzar la matrícula és necessari que consulteu els horaris de tots els grups grans de les assignatures que heu de matricular, i dels grups mitjans que heu de triar després de formalitzar la matrícula, especialment si són assignatures de cursos diferents.

Vos recomanam que trieu els grups mitjans immediatament després de formalitzar la matrícula, ja que els grups es trien per ordre d'arribada i tenen límit de places.

La Facultat de Ciències us vol ajudar en el procés de tria dels grups mitjans, per això ha elaborat els esquemes següents, on s'indica com evitar coincidències horàries entre grups mitjans de les assignatures a cada curs i estudi:

Les assignatures Treball Fi de Grau i Pràctiques Externes tenen uns requisits i consideracions especials recollits als reglaments propis del centre. Consultau-los abans de formalitzar la matrícula.

Finalment, recordau que podeu canviar assignatures i grups mitjans durant el període de modificació de la matrícula per evitar coincidències horàries. Si no queden places en els grups que volíeu triar, podreu sol·licitar un canvi de grup, sempre que acrediteu un motiu justificat durant el termini establert.

Cal que els alumnes de tots els estudis adscrits a la facultad adquireixin pels seus propis mitjans una bata de laboratori i unes ulleres de seguretat abans de l'inici de les classes, atès que és obligatori portar-los per accedir als laboratoris.

 

Bates i ulleres de seguretat, on podeu adquirir-los

Per a la realització de les activitats docents de caràcter pràctic és obligatori l'ús d'equips de protecció individual adients a cada risc. L'alumnat té l'obligatorietat de seguir les normes de seguretat establertes, el seu incompliment pot suposar la suspensió de les activitats i la no superació de la avaluació de la assignatura impartida.

Cal que els alumnes de tots els estudis adscrits a la facultat adquireixin pels seus propis mitjans una bata de laboratori (per higiene) i unes ulleres de seguretat abans de l'inici de les classes de laboratori i tallers. L'alumnat pot adquirir-los a la Llibreria campus situada al Propileu del campus.

Característiques de la bata de laboratori i ulleres de seguretat:

  • La bata de laboratori ha de ser de màniga llarga i ha de cobrir per davall del genoll (també a l’estiu). És recomanable que sigui de cotó.
  • Les ulleres de seguretat han de tenir marcat CE i complir la UNE-EN 166:2002, amb protecció contra llum ultraviolat (UV) i contra impactes de partícules calentes. Les persones que duguin ulleres graduades poden, si la casa comercial ho permet, graduar les ulleres anteriors o adquirir un cubre-ulleres que compleixi els requisits anteriors. 
 

ajuda

preparacio

Cursos de Preparació per al Grau que poden ser de l'interès dels estudiants de la Facultat de Ciències, especialment dels alumnes de nou ingrés, perquè reforcin els seus coneixements d’algunes matèries, així com la seva adaptació al context universitari.

+ cursos